இட்லி தோசை மாவு அரைக்கும் இயந்திரங்கள் மற்றும் கோதுமை மிளகாய் அரைக்கும் இயந்திரங்கள் இட்லி தோசை மாவு அரைக்கும் இயந்திரங்கள் மற்றும் கோதுமை மிளகாய் அரைக்கும் இயந்திரங்கள்

  வீடுகளிலும் சிறு மற்றும் குறு தொழிலுக்கு ஏற்றாற்போல் சிங்கிள் பேஸ் மோட்டார் பொருத்தப்பட்டு முழுவதும் ஸ்டைன்லஸ் ஸ்டீலால் தயாரிக்கப்பட்ட ...

Read more »
 
Top