அகா்பத்திக்கான மூலப்பொருட்கள் விலை விபரம்


9 இன்ச் செண்ட் இடப்படதா குச்சி 1 கிலோ ரூ.80
செண்ட் மல்லி, சாண்டல், 1 கிலோ ரூ.1100 (1 லி செண்டுடன் 2 லிட்டா் டி.இ.பி ஆயில் சோ்க்கலாம்)
ரோஸ், பைனாப்பிள், பிளாக் மேசிக் கிலோ ரூ.1300   (1 லி செண்டுடன் 2 லிட்டா் டி.இ.பி ஆயில் சோ்க்கலாம்)
(பிற செண்டுகள் 1300 முதல் 2000 வரை)  (1 லி செண்டுடன் 4 லிட்டா் டி.இ.பி ஆயில் சோ்க்கலாம்)
டி.இ.பி ஆயில் 1 லி கிலோ ரூ.200
1ரூ, 10 ரூ அட்டை பெட்டி 200 ரூ.200
12 2 பி.பி. கவா் 1 கிலோ ரூ.400


தேவைக்கு வாட்அப்பில் வரவும் whatsapp : 9626062173

paytm : 9626062173

google pay : 9626062173

 

0 comments:

Post a Comment

 
Top