கருப்பு சாம்பிராணி பவுடா் 1 கி.ரூ.75 

(குறைந்தது 10 கிலோ எடுக்கவேண்டும்)  ரூ.750

சேண்டல் சாம்பிராணி பவுடா் 1 கி.ரூ.80 

 (குறைந்தது 10 கிலோ எடுக்கவேண்டும்) ரூ.800

500 அட்டை பாக்ஸ்  ரூ 500

கவா் 500  கிராம்  ரூ 175

பிளேட் 500  கிராம் ரூ 100

அலுமினிய டை 24 செய்யக்கூடியது ரூ.1200

பிஸ்டன் டை ரூ.400 


தேவைக்கு வாட்அப்பில் வரவும் 9626062173

paytm : 9626062173

google pay : 9626062173

Delivery : Parcel Service KPN, ABT, Arun, Rathimeena,

0 comments:

Post a Comment

 
Top